Kamenički park

Kamenički park je podignut oko dvorca porodice Marcibanji de Puho izgrađenog 1797-1811. godine i rekonstruisanog i dograđenog 1834-1836.godine, kada je uređen na površini od oko 28 hektara. Organizovan je u mešovitom stilu, sa veoma malim klasično uređenim parterom oko same zgrade dvorca i prostranim pejzažnim delom na kome su zastupqeni masivi visokih stabala većinom autohtonih vrsta dendroflore koji su ispresecani prostranim travnjacima. Podignut je na nagnutom terenu i svim svojim elementima je prilagođen plastici terena.
Očuvanost planske organizacije prostora prema prvobitnom projektantskom rešenju, bogatstvo dendroflore i ostaci očuvanih originalnih vrtno-arhitektonskih elemenata čine park jedinstvenim i predstavljaju njegovu osnovnu vrednost.

Položaj Kameničkog parka u odnosu na grad Novi Sad čini ga posebno atraktivnim za veći broj posetilaca, a velika površina na kojoj se prostire daje mu značajnu ulogu u opštem sistemu zelenila grada. Izuzetnu vrednost ovog objekta vrtne arhitekture predstavlja i njegova lokacija na obali Dunava. U toj činjenici leže veliki potencijali za promociju i unapređenje Kameničkog parka, ali pod svetlom zaštite u smislu očuvanja njegove vrednosti kao istorijskog parka. Takođe, ima i vaspitno-obrazovnu, naučno-istraživačku, razvojnu, sanitarnu, estetsku, ekološku, psihološku i rekreativnu funkciju.

Kamenički park je ZNAČAJNO PRIRODNO DOBRO 3.kategorije i od 26.decembra 2008. godine, odlukom Skupštine grada i zvanično je dat na staranje JKP „Gradsko zelenilo“.