ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ САДНОГ И СЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, КОНТРОЛУ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА, СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ДРУГЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА