JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE ZA TROŠKOVE NABAVKE SADNOG I SEMENSKOG MATERIJALA, KONTROLU ZEMLJIŠTA I PLODOVA, SERTIFIKACIJU ORGANSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I DRUGE INVESTICIJE ZA ORGANSKU PROIZVODNJU NA TERITORIJI GRADA