ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ) МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ