JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OSNOVNIH SREDSTAVA (MAŠINA ILI OPREME) MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI