ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ГАРАЖА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА