ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, РАДНИЧКА УЛИЦА БРОЈ 6, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА