ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ – СМАРТ ПЛАН – ДРУГА ФАЗА (ШИФРА: ЈНВВ-У-2/2018)