ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА, ШИФРА ЈНМВ-9/2020