JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA, ŠIFRA JNMV-9/2020