ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА (ШИФРА:ОП-8/2019)