ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА У ОБЕЗБЕЂЕЊУ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА ( БРОЈ: 2/2019-ГВ)