ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ (ШИФРА: ОП-29/2017)