JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGA IZRADE PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA KULTURNE STANICE (ŠIFRA: OP-29/2017)