JАВНA НАБАВКA УСЛУГА - УСЛУГА ИСПИТИВАЊA МИШЉЕЊА ПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ЈН БР.6/2018-Г