ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УСЛУГА ИСПИТИВАЊА МИШЉЕЊА ПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЈН БР.7/2019-Г