ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА НА ОБЈЕКТИМА МЗ „САЈЛОВО“, ДЗ АДИЦЕ, МЗ ДЕТЕЛИНАРА, ДЗ АЛМАШКА 4 И ОБЈЕКТИМА У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ 3 И 22, ШИФРА: ОП-21/2020