JAVNA NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA NA OBJEKTIMA MZ „SAJLOVO“, DZ ADICE, MZ DETELINARA, DZ ALMAŠKA 4 I OBJEKTIMA U ZMAJ JOVINOJ 3 I 22, ŠIFRA: OP-21/2020