ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ( ШИФРА: ЈНМВ-7/2017)