JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANјE PROTIVPOŽARNE OPREME( ŠIFRA: JNMV-7/2017)