ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА И ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА, ШИФРА: ЈНМВ-14/2019