JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANJE LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA, ŠIFRA: JNMV-14/2019