ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -– СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА И ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА, ШИФРА: ЈНМВ-13/2020