JAVNA NABAVKA USLUGA -– SERVISIRANJE LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA, ŠIFRA: JNMV-13/2020