ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ - ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (БРОЈ: 1/2016 –Г)