JAVNA NABAVKA USLUGA RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM - JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (BROJ: 1/2016 –G)