ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА ТОКОМ ГАРАНТНОГ РОКА, ШИФРА: ЈНМВ-16/2020