JAVNA NABAVKA USLUGA – ODRŽAVANјE LIFTOVA U STAMBENIM OBJEKTIMA TOKOM GARANTNOG ROKA, ŠIFRA: JNMV-16/2020

Preuzmite 5.kd_.pdf (application/pdf 1001 KB)
Preuzmite 6.poziv_.pdf (application/pdf 298 KB)
Preuzmite 9.odluka_o_dodeli_ugovora.pdf (application/pdf 1153 KB)