ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ЈНМВ 15/2019 -ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ