JAVNA NABAVKA USLUGA – JNMV 15/2019 -GEODETSKE USLUGE