ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (ШИФРА: ЈНВВ-У-3/2018)