JАВНA НАБАВКA УСЛУГА - ИЗРАДА ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ И VR АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОМОЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА НОВОГ САДА. ЈН БР. 5/2019-Г