JAVNA NABAVKA USLUGA - IZRADA VEB APLIKACIJE I VR APLIKACIJE ZA POTREBE PROMOCIJE INVESTICIONIH POTENCIJALA GRADA NOVOG SADA. JN BR. 5/2019-G