ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ НАД КОЈИМА ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ ИНВЕСТИЦИОНИ, КАПИТАЛНИ И ДРУГИ РАДОВИ, ШИФРА ОП-34/2019