JAVNA NABAVKA USLUGA - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE NAD KOJIMA ĆE SE IZVODITI INVESTICIONI, KAPITALNI I DRUGI RADOVI, ŠIFRA OP-34/2019