ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКУСТИКУ СА СЦЕНСКОМ АРХИТЕКТУРОМ, СЦЕНСКОМ ТЕХНИКОМ И ТЕХНОЛОГИЈОМ И МЕДИЈИМА СИСТЕМА, ШИФРА: OП-33/2019.