JAVNA NABAVKA USLUGA- IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA AKUSTIKU SA SCENSKOM ARHITEKTUROM, SCENSKOM TEHNIKOM I TEHNOLOGIJOM I MEDIJIMA SISTEMA, ŠIFRA: OP-33/2019.