ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДА ПЛАНОВА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА, АНАЛИЗЕ И ОЦЕНЕ У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА (ШИФРА: ЈНМВ-4/2018)