JAVNA NABAVKA USLUGA IZRADA PLANOVA PROCENE RIZIKA, ANALIZE I OCENE U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANјA (ŠIFRA: JNMV-4/2018)