ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ИСПИТИВАЊA МИШЉЕЊА ПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (ЈН бр. 7/2020-Г)