JAVNA NABAVКA USLUGA ISPITIVANJA MIŠLJENJA PRIVREDNOG SEКTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA (JN br. 7/2020-G)