JАВНA НАБАВКA УСЛУГА - ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА И ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА ПУТЕМ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНE ПУБЛИКАЦИЈE ЈН БР.2/2020-Г