JAVNA NABAVKA USLUGA - INFORMISANјE I PROMOCIJA INVESTICIONIH POTENCIJALA I PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ GRADA NOVOG SADA PUTEM SPECIJALIZOVANE PUBLIKACIJE JN BR.2/2020-G