JАВНА НАБАВКА УСЛУГА– ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ ПУТЕМ ИНФОРМАТИВНИХ ПАНОА – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ШИФРА: ЈНМВ-У-19/2014-Г