JAVNA NABAVKA USLUGA– INFORMISANjA JAVNOSTI PUTEM INFORMATIVNIH PANOA – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI, ŠIFRA: JNMV-U-19/2014-G