JАВНA НАБАВКA УСЛУГA ХОТЕЛСКOГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –( БРОЈ:1/2016 – ГВ)