JAVNA NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRATEĆIH UGOSTITELJSKIH USLUGA- POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI –( BROJ:1/2016 – GV)