ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА (БРОЈ: 5/2017-ГВ)