JAVNA NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRATEĆIH UGOSTITELjSKIH USLUGA (BROJ: 5/2017-GV)