ЈАВНА НАБАВКА УЛУГА - ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ГРАНТОВА ЕУ (ЈН БР.2/2016-Г)